Finne, Gunnar

Finne, Johan Gunnar (f. 4/4 1886 Hollola, d. 17/9 1952 Hfrs), skulptör. Finne tog studenten 1905 och studerade ett år arkitektur vid Polytekniska institutet samt inledde 1907 studier vid Finska konstföreningens ritskola; studerade vid Centralskolan för konstflit 1907-09. Han kompletterade sina studier i Wien 1909-10. Vid sidan av sina talrika skulpturer och monument, av vilka Topeliusmonumentet "Saga och sanning" i Esplanadparken i Hfrs från 1932 är det mest kända, utförde Finne dekorationsarbeten bl.a. för Försäkringsbolaget Kalevas hus 1912, det s.k. Marmorpalatset i Brunnsparken 1916, inrednings- och dekorationsarbeten i det nya Societetshuset i Helsingfors 1914, inredningsarbeten och plastisk utsmyckning för Riksdagshuset i slutet av 1920-talet samt väggreliefer för Alkos fabrik och huvudkontor på Sundholmen i Hfrs. I dessa arbeten kom Finne att samarbeta med många berömda arkitekter, såsom Eliel Saarinen, J.S. Sirén och Väinö Vähäkallio.

Finnes förenklat realistiska stil, ofta med arkaiska drag, framträder i synnerhet i hans monumentalskulpturer och inte minst i hans hjältegravs- och frihetsmonument. Finne utförde en rad utsökta porträttskulpturer, bl.a. en byst av Jarl Hemmer 1915 och F.E. Sillanpää 1940. F. verkade 1912-17 som lärare vid Centralskolan för konstflit och var ordförande bl.a. för Finska bildhuggarförbundet. (J. Puokka, G. F., 1947) (Bengt von Bonsdorff)


FinneJohanGunnar

Finne, Gunnar. Stoden Saga och sanning (1932) i den s.k. Teateresplanaden i Hfrs är utformad i en stram klassicism och hör till det bästa i finländsk 1930-talsskulptur. Konstverket framkallade vid sin tillblivelse en häftig debatt - alla kunde inte förlika sig med att ett Topeliusmonument gavs denna skepnad. Foto: Schildts bildarkiv, T. Johansson.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
skulptörer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 23.09.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 23.09.2011 av Import