Finska konstföreningen

Finska konstföreningen (Suomen taideyhdistys), Helsingfors, gr. 1846. Till Finska konstföreningens stiftande medlemmar hörde bl.a. Z. Topelius, som även verkade som dess första sekreterare 1847-69. Föreningen inledde sin utställningsverksamhet 1847 och samtidigt sin lotteriverksamhet samt delade ut de första stipendierna. Dessa verksamhetsformer har fortsatt till våra dagar. Finska konstföreningen grundade 1848 en ritskola i Helsingfrs med konstnären B.A. Godenhjelm som förste lärare. Skolan blev 1939 Finlands konstakademis skola och 1985 Bildkonstakademin. Även i Åbo fanns en ritskola, som 1849 övertogs av Finska konstföreningen och därefter, 1906, av Konstföreningen i Åbo. Finska konstföreningen började småningom förvärva konst till en samling, som första gången ställdes ut offentligt 1863 i Helsingfors. Samlingen förvarades fr.o.m. 1887 i den nya Ateneumbyggnaden (Ateneum), som öppnades samma år, och tillföll 1939 Finlands konstakademi, som övertog administrationen av både ritskolan och Konstmuseet i Ateneum.

Finska konstföreningen hade 2008 närmare 1 450 medlemmar och en stabil avkastning från en rad fonder. Föreningens syfte är enligt dess stadgar att väcka intresse för bildkonsten samt främja det arbete som utförs på bildkonstens område. Detta sker bl.a. genom Finska konstföreningens utställningar och medverkan i olika projekt samt genom att dela ut stipendier och pris, av vilka Dukatpriset (instiftat 1858) är det mest kända, till konstnärer, konstkritiker och författare av konstlitteratur. Ett särskilt stipendium för konstkritiker som bär konstkritikern Edvard Richters namn delas även ut årligen. Som vinster i medlemslotteriet inköps varje år ett stort antal konstverk. Finska konstföreningens sekretariat har sedan länge funnits i Helsingfors konsthall, vars intendenter fr.o.m. Bertel Hintze samtliga varit Finska konstföreningens sekreterare. Utställningar i Helsingfors har i regel hållits i Konsthallen. (J.J. Tikkanen, F. 1846-96, 1896; Delad skönhet: Finska konstföreningens 150-årsjubileumsutställning, red. M.L. Saastamoinen, 1996) (Bengt v.Bonsdorff/red.)

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.04.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.04.2012 av Import