Fleming, Herman

Fleming, Herman Klasson (född 17/9 1619 Villnäs, död 28/7 1673 Stockholm), ämbetsman. Efter studier i Sverige och utomlands tjänstgjorde Fleming i Nederländernas flotta. Tillbaka i hemlandet gjorde han karriär i riksstyrelsen och blev bl.a. 1655 ordförande i Reduktionskollegium. Fleming blev 1657 lagman i Söderfinne lagsaga och utnämndes i Karl X Gustavs testamente till riksskattmästare, men blev till följd av adelns motstånd förbigången vid detta ämbetes besättande. Fleming var sedan 1664-69 generalguvernör över Finland. År 1651 hade han och hans syskon (bl.a. riksrådet Lars Klasson Fleming, 1621-99) upphöjts i friherrligt stånd med Libelits som friherreskap. Ägde bl.a. Villnäs, där han byggde det vackra barockslottet. Sonen Klas (Hermansson) Fleming (1649-85) var Karl XI:s främste medhjälpare vid den stora reduktionen, då han som president i Reduktionskommissionen och i Kammarkollegiet ledde hela rikets civilförvaltning. Han studerade som ung vid Åbo akademi och förde 1678-79 ett finskt kavalleriregemente i fälttåget i Livland.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
tjänstemän (offentligt anställda), personer (individer), barock, Villnäs slott, lagmän
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 12.05.2016 av Import