Gadd, Pehr Adrian

Gadd, Pehr Adrian (f. 12/4 1727 Birkala, d. 11/8 1797 Åbo), ekonomisk skriftställare. Gadd förordnades 1750 till docent i naturalhistoria och ekonomi vid Åbo akademi, blev 1756 inspektör för salpetersjuderierna i Åbo och Björneborgs län och utnämndes 1761 till professor i kemi. Han var vid sidan av Pehr Kalm en av de aktivaste representanterna för det sena 1700-talets ekonomiska strävanden i Finland, men har i eftervärldens ögon råkat i skuggan av sin mera kända kollega. Gadd propagerade i flera skrifter, bl.a. i det stort upplagda men aldrig fullbordade verket Försök til en systematisk inledning i Swenska landt-skötselen (3 bd, 1773-77), för ett bättre utnyttjande av naturforskningens vinningar. - Hans hustru från 1759, Brita Sidonia Gadd (1741-1810) skrev 1772 en dikt i Tidningar utgifne af et sälskap i Åbo med anledning av konung Adolf Fredriks död och hör därmed till de första kvinnorna som publicerade sig i tidningspressen i Finland. (J. Niemelä, Vain hyödynkö tähden?: valistuksen ajan hyötyajattelun, luonnontieteen ja talouspolitiikan suhde P.A. Gaddin elämäntyön kautta tarkasteltuna, 1998)
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, biografier
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 06.06.2023