Gesellius, Herman

Gesellius, Herman Ernst Henrik (f. 16/1 1874 Hfrs, d. 24/3 1916 Kyrkslätt), arkitekt. G. utexaminerades 1897 från Polytekniska institutet och bildade samma år tillsammans med de två studiekamraterna Armas Lindgren och Eliel Saarinen arkitektbyrån Gesellius, Lindgren och Saarinen, som frambringade några av den nationalromantiska epokens främsta verk. G. flyttade 1904 tillsammans med sina kompanjoner och deras familjer ut till Hvitträsk i Kyrkslätt, där han själv ritade sin bostadsbyggnad som en del av ateljébyggnaderna. Det isolerade artistlivet ledde till dramatiska förvecklingar mellan kompanjonerna, och G. gifte sig 1904 med Eliel Saarinens tidigare hustru Matilda (f. Gyldén), medan Saarinen samtidigt i sin tur gifte om sig med G:s syster Louise. De tre kompanjonernas gemensamma byrå upplöstes 1905, men G. arbetade ännu några år i kompanjonskap med Saarinen. Från hans egen penna härstammar bl.a. affärshuset Wuorio, Unionsgatan 30 i Hfrs (1909), med ett av de finaste bevarade exemplen på nationalromantisk glasornamentik. (Patrick Eriksson)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 15.04.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 15.04.2011 av Import