Hvitträsk

Hvitträsk, av arkitektgruppen Gesellius, Lindgren & Saarinen uppfört villakomplex av granit och stock vid sjön Vitträsk i Kyrkslätt. H., som omfattar bostäder och ateljéer, började byggas 1902 och var ända tills Eliel Saarinen 1923 flyttade till Amerika en medelpunkt för Finlands konstnärliga liv. H. fungerade därefter som Saarinens sommarresidens i Finland, men övergavs och hyrdes delvis ut under hans sista levnadsår.

Byggnaderna befann sig i ett tillstånd av svårt förfall då H. 1949 inköptes av makarna Anelma och Rainer Vuorio, som i nästan 20 års tid restaurerade och återuppbyggde komplexet. De hade dock inte resurser att slutföra arbetet och underhålla fastigheten, som följaktligen 1968 såldes på exekutiv auktion till Kansallis-Osake-Pankki och därefter övertogs av Gerda och Salomo Wuorios stiftelse. Stiftelsen utförde i sin tur omfattande ombyggnadsarbeten och inrättade 1971 huvudbyggnaden till museum samt tog gårdsbyggnaden i bruk för restaurangändamål. H. inköptes 1981 av staten. Där anordnas numera kongresser, kurser och utställningar. Det idag välbevarade villa- och ateljékomplexet utgör ett av de främsta exemplen på rikligt dekorerad finländsk nationalromantik och är en av Kyrkslätts viktigaste turistattraktioner. (A. Vuorio, Kaksikymmentä vuotta Hvitträskin tähden, 1971; H.: koti taideteoksena, red. J. Pallasmaa, 1987; F. Jor/J. Havran, Nordiska konstnärshem, 1999).s388.jpg

Hvitträsk. Matsalen tjänstgjorde både som matsal och vardagsrum. Ornamentiken i väggmålningarna påminner om den man finner i medeltida kyrkor, även om jugendstilen sökte sina motiv från den finländska naturen och Kalevala. Den låga hörnsoffan är ritad av Eliel Saarinen. Foto: Finlands arkitekturmuseum.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arkitektur, nationalromantik, Hvitträsk
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 31.03.2016