Granö

Granö, fi. Kuusisaari, ö vid v. stadsgränsen i Hfrs, 560 inv. (2009), skils från Lövö och fastlandet av smala sund, ingår i Munksnäs distrikt. Granö, som ursprungligen tillhörde Munksnäs gård, inköptes 1873 av två bröder Krogius och ingenjören Carl Gust. Sanmark, som uppförde sommarvillor på den 37 ha stora ön. Den var länge nästan uteslutande bebodd av medlemmar av släkterna Krogius och Sanmark, men efter andra världskriget kunde tomter köpas även av utomstående personer. Den gamla villabebyggelsen är sedan början av 1950-talet s.g.s. utplånad och har ersatts med moderna villor och radhus.

Granö införlivades 1938 med Munksnäs samhälle och inkorporerades 1946 med huvudstaden. Över ön löper Granövägen, som anlades på 1950-talet och som förbinder Munksnäs med Otnäs. På Granö finns bl.a. två privata konstgallerier, Didrichsens konstmuseum och Villa Gyllenberg, samt ett flertal ambassader. (Lehtisaari - Kuusisaari - Kaskisaari, 1974)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, befolkning, bebyggelse, områden, stadsdelar, förorter, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 11.10.2010
Uppdaterat 11.10.2010