Grotenfelt, Gösta

Grotenfelt, Karl Gustaf ( Gösta) Johannes (f. 3/7 1855 Jorois, d. 5/5 1922 Hfrs), jordbruksforskare, fil.dr 1890. Grotenfelt blev fil.mag. 1877, studerade 1877-79 vid lantbrukshögskolan i Köpenhamn, bistod 1879-83 sin bror Nils Grotenfelt med skötseln av släktgodset Järvikylä och verkade 1883-87 som förvaltare bl.a. på Laukko gods. Han var 1891-1901 föreståndare på Mustiala lantbruksinstitut, därefter professor i lantbruksekonomi och jordbrukslära i Helsingfors (från 1906 enbart i det senare ämnet). Bland hans många skrifter märks Lantbruket i Finland (1896) och det klassiska arbetet Det primitiva jordbrukets metoder under den historiska tiden (1899). Inrättade ett lantbruksmuseum på Mustiala och introducerade andelsmejerisystemet i Finland. (S.K. Spoof, G. G. kansankulttuurin tutkijana ja tallentaja, 1987).
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, biografier, lantbruksforskning
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 07.06.2023