Mustiala

Mustiala, egendom i Tammela, anlagd 1556 av Gustav Vasa som kungsgård och säte för fogden över Portas, Kalvoila och Urjala socknar. Mustiala ägdes senare bl.a. av ätten Horn och var efter reduktionen överstelöjtnantsboställe fram till 1807. På Mustiala inrättades med början från 1837 (på Finska hushållningssällskapets initiativ) ett flertal anstalter för lantbruksundervisning, bl.a. lantbruks- och mejeriinstitut. De omorganiserades 1908, då den högre lantbruksundervisningen förlades till Helsingfors universitet (lantbruksundervisning). Nämnda år grundades Mustiala lantmannainstitut, som senare kompletterades med ett antal andra lantbruksläroanstalter; idag bedrivs undervisningen inom ramen för den regionala yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu med säte i Tavastehus (agrolog). Egendomen (1890 7 576 ha) omfattar i dag 1 185 ha, varav 880 ha skogsmark och 180 ha åker. Ett lantbrukshistoriskt museum grundades 1892 på Mustiala av professor G. Grotenfelt.mustiala.jpg

Mustialarosen, Rosa Minette kallas på finska Mustialanruusu. Rosen spreds i Finland i början av 1900-talet då plantskolan vid Mustiala lantmannainstitut saluförde den. Foto: S. Backman.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, herrgårdar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011