Gummerus, Jaakko

Gummerus, Jaakko (f. 13/10 1870 Säminge, d. 24/11 1933 Tfrs), kyrkohistoriker, teol.dr 1900, bror till Lauri Pihkala. Gummerus studerade bl.a. i Leipzig och Halle, prästvigdes 1897 och var 1900-20 professor i kyrkohistoria i Hfrs. Han utsågs 1920 till biskop i Borgå stift och blev vid stiftets delning 1923 biskop i Tammerfors. Gummerus forskade i gamla tidens och medeltidens kyrkohistoria samt utgav biografier över bl.a. Philipp Melanchton (1897), Mikael Agricola (1903) och Johannes Gossner (1931). Han innehade en betydande position inom ramen för de lutherska kyrkornas internationella samarbete och understödde även de ekumeniska strävandena. (Kaksi piispaa, 1935; M. Ijäs, J. G. kirkkohistoriantutkijana, 1993)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, biografier, kyrkohistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 20.09.2011
Uppdaterat 07.06.2023