Gumtäkt

Gumtäkt, fi. Kumpula, delområde i distriktet Gammelstaden i Hfrs, 3 829 inv. (2009). Ursprungligen en by i Helsinge socken kom Gumtäkt 1569 jämte Forsby i Helsingfors stads ägo som kreatursbete och odlingsmark. Gumtäkts gård, ett säteri med anor från medeltiden, stannade däremot i privat ägo till 1893, då den inköptes av staden, som utarrenderade egendomen till 1909. Gårdens huvudbyggnad, uppförd i empire på 1840-talet, har därefter disponerats av en venerisk klinik för kvinnor (tillh. Allmänna sjukhuset i Helsingfors/HUCS) och en skola. Gumtäkt inkorporerades (jämte Majstad och Hermanstad) med staden 1906. En stadsplan för Gumtäkts egnahemsområde godkändes 1925. Stadsdelen upptas till stor del av grönområden; en koloniträdgård anlades 1924. Området kring Gumtäkt gård har fr.o.m. 1979 successivt utbyggts för Helsingfors universitets matematisk- naturvetenskapliga fakultets inssitutioner samt Statens meteorologiska institut.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, befolkning, bebyggelse, områden, stadsdelar, förorter, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011