Gammelstaden

Gammelstaden, fi. Vanhakaupunki, distrikt i mellersta stordistriktet i Hfrs, 16 426 inv. (2009), omfattar utom det eg. Gammelstaden (217 inv. 2009) delområdena Forsby, Gumtäkt, Kottby och Majstad, där det nya bostadsområdet Arabiastranden ligger.

Det eg. G. (196 inv. 2008) ligger vid Vanda ås mynning på den plats där Gustav Vasa 1550 lät grunda Hfrs och därifrån staden 1640 flyttades till Estnässkatan (Helsingfors, avsn. Historia). De sista borgarna flyttade bort ca 1650, varefter platsen var en del av Helsinge socken fram till början av 1900-t., trots att staden fortfarande ägde marken. G. hyste genom hela Helsingeepoken några hemman och smärre industriella anläggningar såsom vattenkvarn, färgeri, garveri och såg samt senare vattenverk, spinneri och elverk.

Lämningar av det äldsta Hfrs har utgrävts såväl i trakten av stadens kyrka, vars grund bevarats, som på den mellan åns båda mynningsarmar belägna Kungsgårdsholmen, där ett tekniskt museum (tekniska museer) numera är inrymt i byggnader som tillhört stadens vattenverk. I G. finns ett monument över den lantdag Gustav II Adolf sammankallade i Hfrs 1616 (rest 1932, B. Brunila) och ett monument rest till stadens 400-årsjubileum 1950 (Y. Rosola/G. Pajamies).

Gammelstadsviken ö. och n.o. om Vandas utlopp är en av landets mest kända ornitologiska reservat, ofta benämnd Vik efter stadsdelen. (L. Sauramo, Vanha Helsinki Vantaan suulla, 1912; Helsinki 1550-1640, 1994)


s176.jpg

Gammelstaden. Där Vanda å faller ut i Gammelstadsviken bildas en liten fors. Byggnaden t.v. inrymmer Tekniska museet, ett nationellt specialmuseum. Foto: Sakari Niemi.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, befolkning, bebyggelse, områden, stadsdelar, förorter, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 08.05.2012
Uppdaterat 08.05.2012