Hallamaa, Reino

Hallamaa, Reino Henrik (f. 12/3 1899 Tfrs, d. 11/8 1979 Spanien), militär, överste (1944). Efter att ha praktiserat som telegrafist vid statens järnvägar genomgick han kadettskolan 1926-27 och sökte sig därefter till den militära radiospaningen, som han utvecklade till en enhet på internationell toppnivå. Han utvecklade ett eget system, som han själv övervakade som chef för radiobyrån vid Högkvarterets spaningsavdelning, från 1944 som avdelningens chef. Radiospaningen lyckades under krigen bryta både ryska, allierade och tyska koder och gjorde därigenom både marktrupperna, flyget och Högkvarterets fjärrpatruller stora och avgörande tjänster. I samråd med spaningsavdelningens chef överste Aladár Paasonen och efter att ha förhandlat med Försvarets radioanstalt (FRA) i Stockholm överfördes material, apparatur och personal till Sverige (Stella Polaris-affären). En del av materialet och personalen togs om hand av FRA, medan större delen av materialet brändes. En liten del återbördades till Finland, medan en del hemligt material hamnade hos de franska, amerikanska och brittiska underrättelsetjänsterna. Själv flyttade H. via Frankrike till Spanien, där han etablerade sig som farmare. (J. Karhunen, Reino Hallamaan salasanomasotaa, 1980) (Erik Appel)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 09.03.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 09.03.2011 av Import