Heikel, Viktor

Heikel, Frans Viktor (f. 23/8 1842 Åbo, d. 27/7 1927 Borgå lk), gymnastiklärare, kusin till Ivar H. Han studerade 1867-69 gymnastik i Stockholm och Tyskland, blev 1869 gymnastiklärare vid Svenska normallyceum i Hfrs, 1873 lektor i gymnastik vid Nykarleby seminarium och var 1876-1911 överlärare i gymnastik vid Helsingfors universitet, från 1894 samtidigt föreståndare för dess gymnastikinrättning. H. utvecklade ett på svensk och tysk gymnastik grundat system, som reformerade den finländska gymnastiken (gymnastik). Han intresserade sig även för sim- och roddsport samt friidrott, men ställde sig avvisande till den moderna idrotten med dess specialisering, tävlingshets och rekordjakt. Deltog flitigt i tidens kulturella och sociala strävanden.

H., som på 1860-t. tillsammans med sin syster Anna var med om att introducera den baptistiska rörelsen i Finland, bildade 1887 Föreningen för religionsfrihet och tolerans i Finland (fritänkarrörelsen). Bland hans litterära alster märks Gymnastikens teori (1904) och Gymnastikens historia (2 bd, 1905-09). Erhöll professors titel 1907 och promoverades 1919 till medicine hedersdoktor. (K.V. Suomela, V. H. suomalaisen liikuntakasvatuksen luojana, 1953; I. Björkman, Med idrotten i blodet, 1995, Idrott först och främst, 2001, Banbrytare, 2009)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, biografier, gymnastiklärare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 14.12.2010
Uppdaterat 08.06.2023