Helsingfors Dagblad

Helsingfors Dagblad, tidning, startad 1861 av Reinhold Frenckell, som var dess förste chefredaktör. Den blev 1871 Nordens första dagliga tidning. Under ledning av Robert Lagerborg (red.sekr. från starten och chefred. 1865-82), Robert Castrén (chefred. 1882-83) och A.H. Chydenius (chefred. 1883-87) utvecklade sig Helsingfors Dagblad till Finlands första efter moderna principer redigerade pressorgan som lade särskild vikt vid nyhetsförmedlingen. På 1870-talet var tidningen den mest spridda i landet. Den hade stor betydelse för spridningen av liberala politiska och ekonomiska idéer och var huvudspråkrör för "de blodlösa". Språkstridens skärpning på 1880-talet minskade tidningens läsekrets, men bladet höll fast vid sin medlande hållning. Efter experiment med efterföljarna Dagbladet (1888) och ett nytt Helsingfors Dagblad (1888-89) nedlades företaget. (L-F. Landgrén, För frihet och framåtskridande: H:s etableringsskede 1861-1864, 1995)
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
dagstidningar, massmedier, nyheter (produkter)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 08.06.2023