Helsingfors konservatorium

Helsingfors konservatorium. 1. 1924-39: Sibelius-Akademin. 2. 1971-: År 1922 grundades Helsingfors folkkonservatorium av Hfrs finska arbetarinstitut, Arbetarnas bildningsförbund, Kansanvalistusseura och Alfred Kordelin-stiftelsen; undervisning gavs i Elantos lokaler på Broholmen. 1926 fördes verksamheten vidare av Sivistysjärjestöjen kansankonservatorion säätiö, vars uppgift var att ge musikundervisning åt mindre bemedlade. 1960-99 arbetade man i en lokal vid Fredriksgatan 34. 1971 antogs namnet H.; inrättningen upprätthålls av Helsingin konservatorion säätiö. Vid H. ges numera en mångsidig utbildning med examina enligt de för yrkesutbildning fastställda kraven. Ett nytt hus invigdes 1999 invid Gräsviken (arkitekt Stefan Ahlman). Förutom 85 klass- och övningsrum av varierande storlek finns där en konsertsal med 520 sittplatser samt en kammarmusiksal. Se även musikundervisning. (Fabian Dahlström)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 30.11.2009 av Johan Lindberg
Uppdaterat 30.11.2009 av Import