Helsingfors lyceum

Helsingfors lyceum, även kallat Bööks lyceum, Finlands första privatläroverk, inrättades 1831 på initiativ av några medlemmar av Lördagssällskapet. De hade för avsikt att med Helsingfors lyceum skapa en skola som kunde ge en bredare allmänbildning än statens latinskolor. Den skulle även ha en för tidens förhållanden mildare disciplin. Dess första rektor var A.A. Laurell; senare innehades denna befattning bl.a. av Karl Backman, K.G. Leinberg och Emil Böök. Skolan, som kom att spela en märklig roll i landets skolhistoria, var först 6-klassig, blev snart 7-klassig och hade från 1857 8 klasser. Helsingfors lyceum upphörde 1889, men följande år inledde Nya svenska läroverket sin verksamhet i samma hus. (H. Dahlström, Helsingfors lycei matrikel 1831-1889, 1953)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import