Helsingfors stadsorkester

Helsingfors stadsorkester (Helsinki Philharmonic Orchestra), gr. 1882 av Robert Kajanus som Helsingfors orkesterförening. Från 1885 upprätthöll föreningen även en orkesterskola. Många av de ursprungligen 36 medlemmarna var inflyttade tyskar. Dessa ersattes efterhand av inhemska musiker. 1888 tillkom en symfonisk kör. 1894 ombildades företaget till Helsingfors filharmoniska sällskap, som gav symfonikonserter i Solennitetssalen och populärkonserter i Societetshuset samt i Brandkårshuset. Orkestern företog sommaren 1900 en turné till Skandinavien och Västeuropa, varvid musik av Sibelius o.a. finländska komponister uppfördes vid världsutställningen i Paris. Kejserliga senaten indrog statsstödet hösten 1911, varpå stadens bidrag 1912 gavs åt den nygrundade Helsingfors symfoniorkester som leddes av G. Schnéevoigt. Filharmoniska sällskapet fortsatte likväl sin verksamhet under Kajanus med stöd av mecenater, orkestern kallades även "den inhemska" i motsats till konkurrenten. En serie "elitkonserter" gavs på Nationalteatern, medan Helsingfors symfoniorkester uppträdde i Solennitetssalen. Efter "orkesterkriget" uppgick de två konkurrerande orkestrarna 1914 i Helsingfors stadsorkester som finansieras av staden. Dirigenter blev Kajanus 1914-32 och Schnéevoigt, först 1914-16 och därpå efter Kajanus avgång 1932-40. Orkesterskolan uppgick 1914 i Helsingfors musikinstitut, Sibelius-Akademin. H. fungerade till 1963 även som Finlands nationaloperas orkester. Orkestern konserterade i London 1934 ("Finnish National Orchestra") och i Stockholm 1936. Åren 1944-48 gavs konserterna i Sibelius-Akademins sal vid Norra Järnvägsgatan, därpå igen i Solennitetssalen, renoverad efter krigsskadorna. Sedan 1975 uppträder H. i Finlandiahuset. Orkestern har under de senaste decennierna företagit vidsträckta turnéer och gjort åtskilliga skivinspelningar. Helsingfors stadsorkester består (2010) av 102 musiker. Under komponistens ledning har Helsingfors stadsorkester uruppfört de flesta av Sibelius orkesterverk, bl.a. alla symfonier utom den sjunde. Även i övrigt har H. varit oumbärlig för den inhemska tonkonstens utveckling. Dirigenter/överkapellmästare efter Schnéevoigt har varit Armas Järnefelt t.f. 1942-43, Martti Similä 1945-51, Tauno Hannikainen 1951-63, Jorma Panula 1965-72, Paavo Berglund 1975-79, Ulf Söderblom 1978-79, Okko Kamu 1981-88, Sergiu Comissiona 1990-93 och Leif Segerstam sedan 1995-2007. John Storgårds är chefdirigent sedan 2008. (N-E. Ringbom, Helsingfors orkesterföretag 1882-1932, 1932; E. Marvia/M. Vainio, Helsingin kaupunginorkesteri 1882-1982, 1993, förkortad uppl. på svenska H. 1882-1982, 1994; M. Vainio, Nouskaa aatteet: Robert Kajanus, elämä ja taide, 2002)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
musiker
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011