Hillilä, Kaarlo

Hillilä, Kaarlo Henrik (f. 27/5 1902 Uleåborg, d. 14/5 1965 Hfrs), ämbetsman, viceh. 1929. Hillilä var 1929-30 och 1933-44 köpingsdirektör i Rovaniemi samt 1938-47 landshövding i det nybildade Lapplands län. Som en framträdande medlem av agrarförbundet var han inrikesminister 1944-45, folkförsörjningsminister 1945-46 samt andre kommunikationsminister och andre socialminister 1945-46. Han upprätthöll under kriget kordiala relationer med den tyska Lapplandsarmén men värnade samtidigt om civilförvaltningens rättigheter. På den besvärliga posten som inrikesminister var han lyhörd för den sovjetiska kontrollkommissionens behov och önskemål samt vann därigenom dennas förtroende.

Hillilä var en av Urho Kekkonens förtrogne och bidrog till att utforma dennes efterkrigstida politiska linje (K-linjen). Han åtnjöt allmän uppskattning för sina insatser i de kristida regeringarna, men blev med tiden alltmer alkoholiserad och obrukbar för högre värv i statens tjänst. Erbjöds en reträttpost som direktör vid Folkpensionsanstalten och innehade denna 1947-54 och 1958-65.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 22.03.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 22.03.2011 av Import