Hjelt, Otto

Hjelt, Otto Edvard August (f. 18/4 1823 Åbo, d. 13/6 1913 Tusby), läkare, med.o.kir.dr 1860, far till Arthur, August och Edvard Hjelt. Han blev 1852 docent och 1856 anatomiprosektor i Hfrs samt var 1859-85 professor i patologisk anatomi och statsmedicin. Hjelt arbetade energiskt för att förbättra hälsovårdsförhållandena i landet. Han utövade särskilt på äldre dagar ett omfattande författarskap; bland hans arbeten märks den lärdomshistoriska undersökningen Naturhistoriens studium i Finland under sjuttonde och adertonde århundradet (1868), tre värdefulla Linnéstudier och en rad bibliografier, bl.a. Finlands medicinska bibliografi 1640-1900 (1905). Hjelts huvudarbete var det stora verket Svenska och finska medicinalverkets historia 1663-1812 (3 bd, 1891-93). Erhöll arkiaters titel 1885 och promoverades 1907 till filosofie hedersjubeldoktor i Uppsala. (E. Hjelt, O.E.A. H., 1916)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
läkare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011