Höytiäinen

Höytiäinen, sjö ca 10 km n. om Joensuu, Östra Finlands region. Areal 265 km2, längd ca 40 km, största bredd ca 14 km, 87 m ö.h. Vid Höytiäinens avlopp till Pyhäselkä finns Puntarinkoski kraftverk (invigt 1957), varmed vattenståndet regleras.

Höytyäinen avskildes från Ancylussjön på ett tidigt stadium. Sjön hade då ett avlopp i n., som landhöjningen emellertid snabbt täppte till, varefter sjön började rinna ut i Viinijärvi i v. Arbeten som syftade till att sänka vattennivån med ett tiotal meter genom ett nytt konstgjort avlopp mot s. inleddes 1854. I början av augusti 1859 brast arbetsdammen i den kanal som byggts till Pyhäselkä, varvid sjöns yta sjönk med 7,5 m (ytterligare 2 m sedan Puntarinkoski fors rensats 1861) och subboreala avlagringar kom i dagen. Samtidigt torrlades omkring 170 km2 bördig odlingsmark. Minnesmärken över händelsen finns vid Puntarinkoski, i Polvijärvi och i Juuka vid sjöns n. ända. (M. Sauramo/ V. Auer, On the development of Lake H. in Carelia and its ancient flora, 1928)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
sjöar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 12.09.2011
Uppdaterat 08.06.2023