Hoplax

Hoplax, fi. Huopalahti, f.d. kommun n.v. och v. om Hfrs, areal (efter 1923) 16 km2. Hoplax avskildes 1920 efter folkomröstning från dåv. Helsinge och omfattade efter 1923, då Haga köping bildades, bl.a. Drumsö och Munksnäs samhällen. Invånarantalet var sistnämnda år 1 371, vid inkorporeringen med huvudstaden 1946 13 079. Hoplax var ursprungligen en tvåspråkig kommun med svenska som majoritetens språk, men 1932 blev finskan majoritetsspråk. Namnet Hoplax lever kvar bl.a. i Hoplax station i Södra Haga, vid Kustbanan 6 km från centralstationen, och i bostadsområdet Lill-Hoplax. (Brunakärr).
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kommuner, ortnamn
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 08.06.2023