hovrätter

hovrätter, allmänna överrätter, domstolar i andra instans, domstolsväsen. Antalet h. är sex. Äldst är Åbo h., grundad redan 1623, därnäst i ålder följer Vasa h., inrättad 1775 för hela n. Finland. Östra Finlands h. (till 1945 Viborgs h., gr. 1839) har säte i Kuopio. Helsingfors h. inledde sin verksamhet 1952, Kouvola h. 1978 och Rovaniemi h. 1979.

Vid h. finns en president och som övriga ledamöter hovrättslagmän och hovrättsråd. Föredragande vid h. är assessor och fiskal. H. är indelade i avdelningar. Varje avdelning är domför med tre domare. Ända till 1998 var förfarandet i h. huvudsakligen skriftligt och icke-offentligt. Därefter har muntligheten varit på kraftig frammarsch. De flesta av de ärenden som behandlas i h. är avgöranden ur tingsrätter som överklagas. I vissa brottsmål fungerar h. som första instans. Det gäller t.ex. landsförräderibrott, högförräderibrott eller åtal mot vissa höga tjänstemän. (Thomas Forss)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 03.05.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 03.05.2011 av Import