Hyrsyläkröken

Hyrsyläkröken, fi. Hyrsylän mutka, utbuktning av den gamla finska gränsen in i Ryssland, ett resultat av gränsregleringen vid Stolbovafreden 1617. Hyrsyläkröken hörde urspr.ungligen till Salmis, men överfördes 1931 till Suojärvi kommun. Vid krigsutbrottet 1939 skars Hyrsyläkröken omedelbart av av Röda armén. Invånarna i de tre byarna fick till en början bo kvar - med beskedet att de numera var sovjetmedborgare - men i februari 1940 transporterades de till Prääsä i Östkarelen. Åldringar och barn avled under färden i 40 graders köld på öppna lastbilar. I samband med utväxlingen av krigsfångar fick Hyrsyläborna återvända till Finland i maj 1940, men en del lockades med falska löften att stanna kvar i Sovjetunionen.
Hyrsylaekroeken

Hyrsyläkröken hörde - av naturliga skäl - till de få områden i Finland som under andra världskriget inte kunde utrymmas på hela sin civilbefolkning innan fienden tågade in. Karta: Steffen Ørsted.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, kommuner, befolkning, bebyggelse, ytformer, näringsstruktur
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011