jämlikhet

jämlikhet. Den franska revolutionens (1789) slagord "frihet, jämlikhet och broderskap" sped sig i 1800-talets Europa som allmänna frihetstankar. Begreppet jämlikhet syftar på alla individers lika värde. Jämställdhet mellan kvinnor och män var ett led i dessa allmänna frihetstankar (jämställdhet, kvinnorörelsen). Jämlikhet är en viktig målsättning för olika politiska inriktningar. Liberalismen och socialismen motiverar jämlikhet på olika sätt. I Finland är lagen om allmän och lika rösträtt från 1906 ett av de viktigaste politiska uttrycken för jämlikhet. (Katriina Honkanen)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
jämlikhet, frihet, jämställdhetspolitik
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 16.03.2011
Uppdaterat 09.06.2023