Julin, John

Julin, Johan Jacob ( John) (f. 5/8 1787 Uleåborg, d. 11/3 1853 Hfrs), industriman, bergsråd 1835, son till Johan J. Han inköpte 1811 universitetsapoteket i Åbo, drev 1815-27 en tobaksfabrik och var delägare bl.a. i Åbo skeppsvarv samt hade del i de flesta av stadens skepp. Han inrättade 1820 i Åbo på egen bekostnad den första lancasterskolan i Finland och grundade 1822 landets första sparbank. Samma år blev J. genom köp ägare till Fiskars bruk (inkl. ca 35 000 ha jord), som han snart arbetade upp till en av landets främsta industrier. Han anlade bl.a. 1830 ett finsmidesverk och 1836 landets första mekaniska verkstad, som 1838 byggde Finlands första ångmaskin. Under bruket lydde på J:s tid bl.a. Antskog bok- och vaskverk, Kärkelä kopparbruk, Koskis järnbruk och Orijärvi koppargruvor samt sex mindre järngruvor. Adlades 1849 (von J.).


JulinJohn_AAas_bildsaml_SB.jpg

Julin, John. En av de mest bemärkta industrimännen i 1800-talets Finland. Bild: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
företagsledare, personer (individer), företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 30.09.2011
Uppdaterat 30.09.2011