justitieministerietjustitieministeriet sköter beredningen av de viktigaste lagarna och ansvarar därtill för lagberedningens utvecklande och EU-rättslig rådgivning, vidare domstolsväsendet, åklagarväsendet, utsökningsväsendet, rättshjälpsverksamheten och övrig rättsvård, kriminalpolitiken, brottsbekämpningen och brottspåföljderna, val, folkomröstningar och partier. Vid ministeriet finns en allmän avdelning, en justitieförvaltningsavdelning, en lagberedningsavdelning och en kriminalpolitisk avdelning. Den tidigare fångvårdsavdelningen ombildades 2001 till en särskild myndighet, Brottspåföljdsverket som i sin tur 2010 ombildades till Brottspåföljdsmyndigheten.

Se även justitieexpeditionen

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import