Jutas

Jutas, by i Nykarleby 4 km s. om stadens centrum, bekant genom slaget 13/9 1808, då Georg von Döbeln där med 1 500 man besegrade en rysk styrka som försökte avskära reträtten för den svenska huvudarmén. Striden är skildrad av Runeberg i dikten Döbeln vid Jutas. På slagfältet restes 1885 ett minnesmärke. (D. Nyblin/C.E. Sjöstrand), på vilken anbragtes en medaljong av Döbeln.
Jutas

Jutas. På det forna slagfältet restes en minnesvård 1885. Segern vid J., som blev ett av de mest berömda slagfälten under 1808-09 års krig, gav den svenska huvudarmén möjlighet till orstörd reträtt. Foto: Schildts bildarkiv, S. Kawecki.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
ortnamn, byar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 09.06.2023