Juutilainen, Aarne

Juutilainen, Aarne Edvard (f. 18/10 1904 Sordavala, d. 28/10 1976 Hfrs), militär och äventyrare. Juutilainen var äldre bror till flygarässet Ilmari Juutilainen och hade en något svår natur, i synnerhet under alkoholens påverkan. Han antogs som elev i kadettskolan, men suspenderades 1927 p.g.a. olämpligt uppförande på permission. Juutilainen avskedades följande år av samma skäl och lämnade armén, gick till sjöss och tog 1930 fem års värvning i franska Främlingslegionen i Marocko och deltog i strider i Sahara och Atlasbergen. Han återvände 1935 till hemlandet och antogs som officer i Viborgs regemente, men avskedades åter p.g.a. olämpligt uppförande.

Under vinterkriget återinkallades Juutilainen, som av officerskollegerna i Viborg döpts till "Marockos skräck" (fi. Marokon kauhu), och blev ryktbar som hårdför och oförvägen krigare i striderna vid Kollaa, där han förde befäl över ett kompani i Carl "Goggi" von Haartmans II bataljon av JR 34, militär grad reservkapten. I fortsättningskriget var han kompanichef i JR 9 och förde befäl över en egen stridsavdelning i inringningsstriderna vid Gora på s. sidan om Svirfloden. Efter en längre tid i stabstjänst deltog han som kompanichef i avvärjningsstriderna vid Loimola och i Lapplandskriget. Juutilainen anhöll därefter om avsked ur armén och livnärde sig bl.a. som lagerkarl och plåtslagare. (J.L. Mäkelä, Marokon kauhu, 1969) (Erik Appel)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 26.11.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 26.11.2010 av Import