Kides

Kides, fi. Kitee, stad i Norra Karelen ca 50 km s.o. om Joensuu, Östra Finlands region. Areal 866 km2, invånare 9 263 (2010).

Kides, som utbreder sig invid östgränsen, sönderdelas av talrika sjöar och vattendrag, bl.a. av Pyhäjärvi och Orivesi, som står i förbindelse med varandra genom Puhoskoski fors. Kommunen har en för nordkarelska förhållanden tät bebyggelse, särskilt i s.o., där bl.a. centralorten (ca 6 000 inv. 2004), är belägen. Puhos (550 inv.), en gammal handelsplats och bruksort, var centrum för N.L. Arppes ekonomiska strävanden och upplevde sin storhetstid kring 1850, men deklinerade därefter. Orten upplevde ett nytt uppsving sedan en stor spånskivsfabrik invigdes där 1971; under senare Puhos Board Oy, (100 anst. 2005) gick i konkurs 2011.

Bl.a. på grund av ett fördelaktigt regionalpolitiskt läge erhöll Kides under 1970-talet ett tiotal nya industrier med sammanlagt drygt tusen arbetsplatser, av vilka en del dock förlorades under den ekonomiska nedgången i början av 1990-talet. Störst bland företagen är idag Stora Ensos sågverk (gr. 1978, 105 anst. 2009); f.ö. märks Marimekko Kitee Oy (etabl. 1974, 51 anst. 2009), Kit-Sell Oy (gr. 1993, 52 anst. 2009, tillverkar sågindustriapparatur) och flera möbelfabriker, av vilka Kidex Oy (etabl. 1975, 83 anst. 2009, dotterbolag till kontorsmöbeltillverkaren Martela Oyj) är den största.

Järnvägsförbindelse erhölls 1967. Inom jordbruket ligger tyngdpunkten på mjölkproduktionen; Kides är en av landets största mjölkproducenter. Orten var särskilt tidigare känd för en livlig hembränningsverksamhet; den beräknas i slutet av 1950-talet ha stått för 10 % av produktionen av s.k. pontikka i landet.

Bosättningen i K. hör till de äldsta i n. Karelen. Socknen härjades flera gånger under kampen mellan svenskt och ryskt. Den ingick på 1600-talet i Kides friherreskap (friherre); bildade egen församling efter Stolbovafreden, då ett lutherskt pastorat upprättades 1630. Gråstenskyrka från 1886 (F.A. Sjöström). Genom andra världskriget förlorade kommunen ett område på 121 km2, vars befolkning på drygt tusen personer till största delen slog sig ned inom det nuvarande Kides. Stad blev orten 1992. (U. & E. Karttunen, Kiteen seurakunnan historia, 1951; P. Kauppinen m.fl., Pitäjä rajojen mailla: K. ja Rääkkylä vuoteen 1870, 1994)
Kides

Kides. Bland sevärdheterna i staden märks en 1997 grundad djurpark, som presenterar främst arter ur den nordiska faunan men även ett antal mer exotiska. Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

KITEE.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.10.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.10.2011 av Import