Kivijärvi

Kivijärvi, kommun i Mellersta Finland 120 km n.v. om Jyväskylä, Västra och Inre Finlands region. Areal 484 km2, invånare 1 364 (2010).

Kivijärvi är beläget vid sjön med samma namn. Den tillhör Viitasaaristråten, är 47 km lång och upp till 8,5 km bred samt mycket fiskrik. Sjön kantas av tät fritidsbebyggelse. Vid en vik ligger K. kyrkby (780 inv. 2000), den enda tätorten i denna glest bebyggda trakt. I n.v. utbreder sig Salamanperä naturreservat, som har ett rikt fågelliv (inrättat 1956, 12,7 km2). Det erhöll 1982 en fortsättning mot n.v., då Salamajärvi nationalpark inrättades (Perho).

Kivijärvi var under tidig medeltid hemvist för nomadiserande samer, som dock snart undanträngdes av tavastländska erämarksfarare. Trakten koloniserades från 1550-talet av savolaxare genom kronans åtgärder. Kivijärvi blev kapell under Viitasaari 1750 och självständig församling 1858. Träkyrka, uppförd 1874 (Th. Decker). (Kivijärven kirja, red. M. Peltonen, 1986)
Kivijaervi

Kivijärvi hör till de kommuner vars befolkning flerdubblas sommartid. Den stora sjön som har gett orten dess namn omges av 1 300 fritidsbostäder. Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

KIVIJRVI.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.10.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.10.2011 av Import