Koskis gård

Koskis gård, fi. Kosken kartano, egendom i Bjärnå i närheten av den numera nedlagda stationen med samma namn vid Kustbanan. Den från Sverige bördige Daniel Faxell (adlad Cronmarck) anlade 1679 ett järnbruk. John von Julin fick 1834 privilegier på ett nytt järnbruk, nedlagt 1890, och 1799-1848 fanns på K. ett kopparsmältverk. Godset har sedan 1822 gått i arv inom släkten von Julin. En av dess medlemmar, den på gården bosatte bergsingenjören Albert von Julin, transporterades under kriget 1918 av de röda till Åbo, där han tillsammans med tre olycksbröder mötte döden på Vårdberget 22/2.

Huvudbyggnaden är från 1731, moderniserad av J. Eklund 1925. Brukskyrka (flyttad från Antskog 1786) med klockstapel; kraftverk i Kisko å (invigt 1909, effekt 400 kW). Egendomen har i dag en totalareal på 1 200 ha, varav omkring 140 ha åker. Uppfödning av biffkor. (Herrgårdar i Finland II, 1928; C.J. Gardberg, Finländska herrgårdar, 1989)


Koskisgaard.jpg

Koskis Gård och dess huvudbyggnad uppe på en kulle uppvisar en typisk herrgårdsmiljö från karolinsk tid. Foto: Carl Jacob Gardberg.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, herrgårdar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 30.09.2011
Uppdaterat 30.09.2011