Kottby

Kottby, fi. Käpylä, delområde i distriktet Gammelstaden i Hfrs, 7 650 inv. (2009). Kottby trädgårdsstad uppfördes 1920-25 (stadsplan B. Brunila, hus av M. Välikangas), varvid ekonomiska och socialpolitiska synpunkter beaktades. Byggnaderna i detta "Träkottby", ett stadsplanemässigt unikum med standardiserade och prefabricerade trähus i två våningar och köksträdgårdar kring husen, genomgick en grundlig sanering 1973-77. I Kottby finns även de båda olympiabyarna. Den äldre blev färdig 1939 (M. Välikangas/H. Ekelund) men kunde 1952 inte användas för sitt ursprungliga ändamål. En ny olympisk by byggdes därför och invigdes sistnämnda år (P. Salomaa).

Kottby

Kottby. Trävillorna i Kottby trädgårdsstad (1920-25) blev riktgivande för mycket av senare tiders träbyggande i Finland. På bilden ses trähus vid Askolavägen. Foto: Steffen Ørsted.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, befolkning, bebyggelse, områden, stadsdelar, förorter, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011