Koverhar

Koverhar, järn- och stålverk i Lappvik på Hangö udd; anlades av Oy Vuoksenniska Ab (sedermera Oy Ovako Ab, ensam ägare från 1978) och rikssvenska Stora Kopparbergs Bergslags AB, vilka ägde hälften var av aktierna i Oy Koverhar Ab, gr. 1960. K. ägdes 1992-2005 av Fundia Wire Oy Ab, som ingick i Rautaruukkikoncernen, och övertogs sistnämnda år av det nybildade Ovako Oy Ab. Årsproduktionen är ca 600 000 ton billets (stålämnen), avsedda för framställning av olika trådprodukter. Merparten går till det egna valsverket i Dalsbruk.

Masugnen blev färdig 1961, och 1971 utvidgades anläggningen med ett stålverk. Den är numera belägen inom Hangö stad. Egen djuphamn och kraftverk, stickspår från Lappvik. Koverhar täckte till en början inemot en tredjedel av sitt sligbehov med malm från gruvan på Jussarö; numera används endast svensk malm. Koverhar var i början av 1980-t. en av de största industriella arbetsgivarna i Västnyland med ca 700 anst.; idag (2008) har verket ca 260 anställda.


Koverhar.jpg

Koverhar. Järn- och stålverket tillverkar billets som är avsedda för olika trådprodukter. Foto: Schildts bildarkiv.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 02.11.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 02.11.2011 av Import