Lappvik

Lappvik, fi. Lappohja, samhälle i Hangö ca 20 km n.o. om stadens centrum, 630 inv. (2000), vackert beläget vid Tvärminne Storfjärd. Trakten, vars landskap får sin prägel av tallbevuxna sanddyner och flygsandfält, hade antagligen periodvis bosättning under medeltiden; från medlet av 1500-talet tyder mantalsförteckningar på att en handfull familjer var bosatta på området. Ett uppsving skedde under 1870-talet, då Hangöbanan byggdes. Från Lappvik station drogs ett stickspår till den ypperliga naturhamnen, som fram till 1939 betjänade en tidtals betydande export av trävaror från Lojonejden. Vid den djupa och största delen av året isfria fjärden anlades 1911-13 en bas för den ryska örlogsflottan, och senare tjänstgjorde den som ankringsplats även för den inhemska flottan. Högsands sanatorium öppnade 1901 och arbetade fram till vinterkriget, då det flyttades till andra orter; verksamheten återupptogs 1948, och sedan 1960 drivs inrättningen av Barnavårdsföreningen i Finland som ett ferie- och kurscenter. I Lappvik ligger även kurs- och lägergården Sjömansro, grundad 1892 som en missionsstation för sjömän och under decennierna efter andra världskriget ålderdomshem. Sjömansro ägs idag av Missionskyrkan i Finland.

Lappvik utvecklades under tiden mellan de båda världskrigen till ett blomstrande samhälle med 600-800 inv., men utsattes under striderna på den s.k. Hangöfronten 1941 för svår förstörelse. Det var 1940-41 beläget inom det sovjetiska arrendeområdet. I den forna stridsterrängen grundades 1987 Frontmuseet, som bl.a. genom specialutställningar belyser Finlands historia 1939-45 och under andra krigiska epoker.

Orten, som fram till 1977 var belägen i Tenala kommun, förblev obetydlig in på 1960-talet, då en ny uppgång började genom industrietableringar. En knapp mil s. om Lappvik ligger Tvärminne zoologiska station, n. om denna försvarsmaktens lägerområde i Syndalen och Koverhars järn- och stålverk. En annan större industri är den 1969 anlagda järnrörsfabriken (150 anst. 2004), som sedan 1975 ägs av Rautaruukki.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 02.11.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 02.11.2011 av Import