Krohn, Helmi

Krohn, Helmi Anni (f. 31/10 1871 Hfrs, d. där 18/10 1967), författare, dotter till Julius Krohn. Hon utgav en lång rad biografiska arbeten, bl.a. om stora gestalter inom den finska teaterns värld (Emilie Bergbom, Hedvig Charlotte Raa-Winterhjelm och Emmy Achté), och även faderns biografi, några reseskildringar, barn- och ungdomsböcker m.m. Krohn var 1891-1912 gift med språkforskaren E.N. Setälä. (Helmi. Helmi Krohnin kirjeitä läheisilleen 1884-1936, 2004)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 13.06.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 13.06.2011 av Import