Krohn, Julius

Krohn, Julius Leopold Fredrik (f. 19/5 1835 Viborg, d. där 28/8 1888), författare och folklorist, fil.lic. (disp.) 1862. Krohn lade grunden till folkdiktsforskningen i Finland. Han var av tysk härkomst, men greps tidigt av den finsknationella väckelsen och blev 1862 docent i finska språket och litteraturen, 1875 lektor samt 1885 e.o. professor i samma ämne, allt i Helsingfors. Krohn utgav under pseudonymen Suonio lyriska dikter och prosaberättelser och var en av de första som riktade sig till en finskspråkig bildad publik; det sägs att hans hem vid sidan av Yrjö Koskinens var det första finskspråkiga bildade hemmet i huvudstaden.

Bland Krohns arbeten märks den litteraturhistoriska avhandlingen Suomenkielinen runous Ruotsin vallan aikana (1862) och översiktsverket Suomalaisen kirjallisuuden vaiheet (1897) samt det skönlitterära verket Kuun tarinoita (1889), som är den första skildringen av en urban miljö i den finska litteraturen. Krohn översatte även talrika skönlitterära arbeten (av J.L. Runeberg, Z. Topelius, Walter Scott, H.C. Andersen m.fl.) och deltog vidare i översättandet av Fänrik Ståls sägner. Som vetenskapsman är han främst känd som den som introducerade den historisk-geografiska metoden, vilken senare vidareutvecklad av sonen Kaarle Krohn och Antti Aarne kom att få världsrykte som den finska skolan.

Barn till honom var förutom folkloristen Kaaarle Krohn bl.a. författarinnorna Helmi Krohn och Aino Kallas samt musikforskaren Ilmari Krohn. Drunknade under en segelfärd på Viborgska viken. Hans brevväxling med föräldrarna under studentåren utgavs 1918 (ny, reviderad utgåva 2004). (A.J. Sarlin, J. L.F. K., 1926; H. Krohn, Isäni Julius Krohn ja hänen sukunsa, 1942; P. Lassila, Ihanteiden isänmaa: Julius Krohnin romanttinen fennomania ja kirjallisuus, 2003)KrohnJ.jpg

Krohn, Julius. var av tyskt ursprung, men greps tidigt av den finsknationella väckelsen. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import