Kungsvägen

Kungsvägen, rutt sammanfogad av n. Europas äldsta vägar som sträcker sig från Bergen vid norska Atlantkusten till Petersburg i Ryssland. I Finland löper Kungsvägen från Åbo till Vederlax; dess längd inom landets nuvarande gränser är ca 510 km. Namnet kan härledas från att kungen hade ansvaret för skötseln av de större vägarna i riket. Kungsvägen, även kallad Stora strandvägen, uppkom på 1340- eller 1350-talet. Under medeltiden var Kungsvägen både administrativt och militärt den viktigaste vägen i Finland. Fr.o.m. slutet av 1300-talet förekommer sporadiska uppgifter om Kungsvägen, och det ökade antalet anteckningar på 1400-talet vittnar om att trafiken redan var livlig. På 1500- o. 1600-talet förbättrades och breddades vägen så att den kunde användas för hjulfordon. För vägens underhåll stod jordägande bönder, och de fullgjorde i allmänhet sin skyldighet i form av dagsverken. Ur trafiksynvinkel inträffade det viktigaste på 1700-talet, då vägen var en del av postrutten (Postvägen) mellan Stockholm och Petersburg. Under 1800-talet minskade Kungsvägens betydelse i och med att järnvägar började byggas.

Utmed Kungsvägen finns ett flertal gamla kyrkor, bruk och slott, vilket gjorde att vägen under senare hälften av 1900-talet blev en turistattraktion. Även de ryska städerna Viborg och Petersburg ingår numera i den historiska resrutten Kungsvägen. (C.J. Gardberg, K. från Åbo till Viborg, 1991; P. Kilpinen, Kuninkaantieltä kerrottua, 2005)
Kungsvaegen

Kungsvägen. Sedan 1997 är den gamla vägen mellan Åbo och östgränsen försedd med vägskyltar som skall underlätta orienteringen främst för turister. Vägen löper genom landets tätast bebyggda s. delar, där kulturen tidigast slog rot. Foto: Schildts bildarkiv, H. Ekberg.

KUNGSV.jpg

Kungsvägen. Karta: Magdalena Lindberg.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kommunikation, transport
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 23.05.2012
Uppdaterat 19.06.2023