Kuppis

Kuppis, fi. Kupittaa, källa och park närmast ö. om den gamla rutnätstaden i Åbo. Enligt en tradition som synes ha uppkommit på 1600-talet var Kuppis den plats där biskop Henrik (Henrik den helige) döpte de hedniska finnarna. Vattnets hälsobringande egenskaper upptäcktes redan under samma århundrade av en professor vid Åbo akademi, Elias Tillandz.

Kuppis utnyttjades som hälsokälla från tiden efter stora ofreden i början av 1700-talet och upplevde sin glansperiod kring mitten av följande sekel. Med början från 1846 uppfördes där kall- och varmbadhus, restaurang och musikestrad efter utländsk förebild. Badinrättningskomplexet i Kuppis, som senare tjänstgjorde som danslokal, stod till största delen kvar fram till vinterkriget, då det förstördes vid ett luftbombardemang. Endast den paviljong som uppförts över källan har bevarats. Bolaget Kupittaan savi Oy arbetade 1918-69 och blev känt för sin konstnärligt högtstående keramik. På platsen fanns tidigare ett tegelbruk.

I Kuppis finns i våra dagar en mångsidig idrottspark med bl.a. fotbollsstadion, friluftsbad, velodrom, ishall och idrottshall (vid invigningen 1971 Nordens största). Där anordnas även stora mässor o.a. tillställningar. Invid källan avtäcktes 1979 en minnessten över biskop Henrik och kristendomens införande i Finland. En koloniträdgård anlades 1934.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import