Kustartillerimuseet

Kustartillerimuseet på Sveaborg var inrymt i en på 1770-talet byggd krutkällare, som på 1880-talet förstärktes med ett jordlager för att kunna motstå artillerigranaternas ökade sprängverkan. Byggnaden tjänstgjorde för sitt ursprungliga ändamål fram till början av 1900-talet och var därefter förråd och elverkstad. Det inrättades på 1940-talet till museum och öppnades 1948; arbetet leddes av kustartilleriofficersförbundet. På 1980-talet renoverades museet och invigdes på nytt för allmänheten 1987. Basutställningen förnyades så att den presenterade landets kustförsvar från förhistorisk tid till nutid. Kustartillerimuseet som utgjorde Krigsmuseets sjöförsvarsavdelning lades ned på 200-talet. (Jarl Kronlund)
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
museer, artilleri, kustartilleri, kustartillerikanoner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.06.2023