Krigsmuseet

Krigsmuseet, landets nationella militärhistoriska museum, grundades 1929 inom ramen för Krigsarkivet i Kronohagen, men blev 1933 en självständig institution på Sveaborg under försvarsministeriet, underlydde 1952-71 anstalten för krigshistorisk forskning och sorterar idag under Försvarshögskolan. Det flyttades 1949 till Kronohagen, där det inrymdes i Nyländska skarpskyttebataljonens kasern (E. Lagerspetz, 1883). Museets sjöförsvarsavdelning, Kustartillerimuseet , kvarblev dock på Sveaborg, men lades ned på 2000-talet. I egenskap av centralt militärhistoriskt museum samverkar Krigsmuseet med truppslagsmuseerna.

Krigsmuseet presenterar närmast Finlands krigshistoria från 1880 framåt, eftersom det mesta av materialet från svenska tiden finns i Nationalmuseet. Museet har avdelningar för svenska tiden, självständighetskampen och tiden mellan världskrigen, krigen 1939-45 och tiden fram till våra dagar samt truppslagsrum. Samlingarna omfattar fanor, hederstecken, vapen, uniformer och andra utrustningsdetaljer m.m., totalt drygt 200 000 föremål, samt ett digert bildarkiv. Till samlingarna hör även museiubåten Vesikko (öppnad för allmänheten 1973) på Sveaborg och en där belägen lagerbyggnad (öppnad som museum 1989) för utställning av tyngre materiel.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
museer, krigshistoria, krigsmuseer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 16.06.2023