Lappland

Lappland, fi. Lappi, landskap i n. Finland, som upprättades genom statsrådsbeslut 1998, omfattar hela det historiska landskapet Lappland (se separat uppslagsord) och en del av det historiska landskapet Österbotten (Nordbotten). Det nuv. landskapet Lappland sammanföll territoriellt med Lapplands län, som drogs in 2010.

Lappland omfattar 21 kommuner, indelade i 6 ekonomiska regioner: Rovaniemi, Kemi-Torneå, Tornedalen, Östra Lappland, Fjäll-Lappland och Norra Lappland. Landskapsförbundet för Lappland, Lapin liitto, gr. 1945, med säte i Rovaniemi, administrerar landskapet. Areal 92 664 km2, 183 963 inv. (2008). Näringsstruktur 2007: jord- o. skogsbruk 5,8 %, industri 21,7 %, service 71,0 %.

Lappland hörde länge till landets ekonomiskt mest underutvecklade områden; sedan mitten av 1960-talet har emigrationen till Sverige och utflyttningen till s. Finland under vissa år varit omfattande och befolkningen har minskat. På 1980-talet stabiliserades befolkningsutvecklingen och blev periodvis t.o.m. positiv. I mitten av 1990-t. tilltog dock utflyttningen igen, och befolkningen har minskat sedan 1994. Av Lapplands kommuner har endast Kittilä, Rovaniemi och Kolari idag positiv befolkningsutveckling (2003).


LAPPL01.jpg

Lappland. Det nuvarande landskapet Lappland, som upprättades 1998, omfattar hela det historiska landskapet (de åtta nordligaste kommunerna) och delar av det historiska landskapet Österbotten. Då Rovaniemi landskommun 2006 sammanslogs med Rovaniemi stad minskade antalet kommuner i landskapet till 21. Karta: Arttu Paarlahti.

Lapplands_bef.jpg

Befolkning. Diagram: Magdalena Lindberg.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
landskap (administrativa områden), Lapplands välfärdsområde
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 29.08.2011
Uppdaterat 19.06.2023