Lehtonen, Uno

Lehtonen, Uno Ludvig (f. 27/1 1870 Ackas, d. 25/12 1927 Hfrs), historiker, fil.dr 1914. Lehtonen var 1910-24 professor i Rysslands historia och rysk statskunskap vid Helsingfors universitet och från 1924 professor i allmän historia. Han koncentrerade sig på utforskandet av Alexander I:s Polen-politik med det egentliga syftet att klarlägga denna vid tiden för Finlands annektering. Lehtonen samlade ett omfattande material, men hann aldrig publicera mer än några inledande arbeten, bl.a. Die polnischen Provinzen Russlands 1772-82 (1906) och Tilsitistä Haminaan I (1908). Han ådagalade stor energi och organisationsförmåga som överombudsman för nationalinsamlingen till förmån för Åbo universitet 1918-22 och gjorde en viktig insats även som redaktör för tidskriften Historiallinen Aikakauskirja från 1911. Var elev till J.R. Danielson-Kalmari och från 1908 gift med en av dennes döttrar. (Suomalaisia historiantutkijoita, 1965)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import