Leppänen, Lauri

Leppänen, Lauri Aukusti (f. 6/1 1895 Vittis, d. 8/12 1977 Hfrs), skulptör. Leppänen fick sin utbildning vid Centralskolan för konstflit 1908-13 och Finska konstföreningens ritskola 1915. Leppänen, som själv var jägarkapten, utförde talrika krigarmonument, bl.a. Lockstedtlägrets jägarminnesmärke (1939) och Jägarstatyn i Vasa (1958). Han förevigade även flera kända kulturpersonligheter, t.ex. Minna Canth (staty i Tfrs, 1951) och Eino Leino (Hfrs, 1953). Till Leppänens mera kända arbeten hör vidare J.L. Runeberg-minnesmärket i Gamla Vasa (1952) och Mannerheimstoden i Seinäjoki (1955). Hans monumentalarbeten präglas av både dramatisk realism och massiv stramhet. Erhöll professors titel 1969. (E. Vuorela, Konstnärsporträtt, 1965) (Bengt von Bonsdorff)

LeppaenenLauri

Leppänen, Lauri. Segrade 1951 i tävlingen om en staty över Eino Leino och utformade därefter denna samtidigt dynamiska och massiva staty, som i den europeiska diktarmonumenttraditionens anda betonar inspirationens och hänryckningens betydelse. Stoden är gjuten i brons och 4,2 m hög. Den avtäcktes på Leinos 75-årsdag 6/3 1953 i Esplanadparken i Hfrs efter en utdragen diskussion om placeringen. Foto: Schildts bildarkiv, T. Ørsted.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import