Liipola, Yrjö

Liipola, Uuno Yrjö Gabriel (f. 22/8 1881 Koskis, d. där 26/3 1971), skulptör. Liipola studerade 1899-1901 vid Finska konstföreningens ritskola i Åbo; var 1904-34 bosatt i Ungern och 1955-60 i Italien, där han påverkades av renässansens konst. Han utförde under Ungerntiden bl.a. en rad förfinat realistiska porträtt av landets överklass, men övergick senare till ett mera dekorativt och monumentalt formspråk. Liipola utformade krigargravar och frihetsstatyer, gravmonument, porträttbyster m.m. Bland enskilda offentliga arbeten märks en skulptur föreställande skogsanden Tellervo i planteringen vid Trekanten (populärt kallad Dianaparken) i Hfrs (1928), minnesstatyn över J.J. Wecksell i Åbo (1934), frihetsstatyn i Vasa (1938) och Per Brahe-statyn i Kajana (1954). Han verkade även som översättare (till finska) av ungersk skönlitteratur och utgav 1956 hågkomster under titeln Vaellusvuosiltani. Liipola var åren 1935-40 ordförande för Konstnärsgillet i Finland. Ett museum som bär hans namn invigdes 1970 i hans hemkommun Koskis. Erhöll professors titel 1952.


LiipolaYrjoe

Liipola, Yrjö. Tellervo Tapios dotter avtäcktes 1929 och blev snart en av de mest uppskattade offentliga skulpturerna i Helsingfors. En nackdel med populariteten är att spjutet på stoden gång på gång har brutits av eller böjts så att man har varit tvungen att ersätta det med ett nytt. Foto: Schildts bildarkiv, S. Ørsted.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 27.10.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 27.10.2011 av Import