Lindh, Johan

Lindh, Johan Erik (f. 11/10 1793 Roslagen, d. 21/1 1865 Hfrs), målare. Lindh blev mest känd som biedermeierepokens populäraste och produktivaste porträttmålare. I likhet med många andra konstnärer på sin tid var även Lindh utgången ur skråmålarnas led, men bedrev en kortare tid studier vid Konstakademien i Stockholm. Efter att 1814 ha blivit gesäll vid Stockholms målareämbete flyttade Lindh 1817 från Stockholm till Gamlakarleby, där han 1819 målade sitt mästerarbete, en altarmålning med korsfästelsemotiv till stadens kyrka, förstörd i branden 1958. Redan därförinnan hade han 1817 målat en altartavla för Toivakka kyrka i Jyväskylä landsförsamling.

Lindh erhöll mästarbrev i Vasa 1822 och vistades i Österbotten till 1823. Förutom altartavlan i Karleby målade Lindh i Österbotten också liknande målningar med korsfästelsemotiv för Oravais och Munsala kyrkor. Han flyttade därefter till Åbo och vidare till Helsingfors efter branden 1827. Lindh började måla porträtt redan under tidigt 1820-tal; i huvudstaden etablerade han sig sedan som en synnerligen populär och produktiv porträttmålare, som utförde hundratals beställningsporträtt. Det har länge rått delade meningar om den konstnärliga kvaliteten hos Lindhs verk, eftersom han var så bunden till en enda genre. Vid sidan av mera stereotypa alster uppnådde Lindh emellertid i många porträtt, bl.a. av kvinnor och barn, mycket tilltalande resultat. Han var handledare i oljemåleri för bl.a. Werner Holmberg. (Bengt von Bonsdorff)

LindhJohan

Lindh, Johan. Porträtt av Jacobina och Helena Simelius, målat på 1820-talet. Han var på sin tid den populäraste porträttmålaren i Finland. Foto: Centralarkivet för bildkonst.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
målare (konstnärer), personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011