Lokka

Lokka, konstgjord sjö vid Luirojokis övre lopp i Sodankylä, ingår i det stora regleringssystemet för Kemi älv. Byggnadsarbetena vid Lokka avslutades 1967, sedan tre dammar uppförts. Sjön, som vid lägsta vattenstånd (240 m ö.h.) täcker 216 km2 och vid högsta vattenstånd (245 m ö.h.) 417 km2, står i förbindelse med Porttipahta bassäng genom den 21 km långa Vuotso kanal, byggd 1978-81. Lokka vattenreserv (1460 milj. m3) används för att trygga tillgången till vatten för kraftverken i Kitinen och i huvudälven under de nederbördsfattiga årstiderna. - Lokka by (130 inv. 2005) anfölls 14/7 1944 av sovjetiska partisaner, som dödade 21 bybor, däribland kvinnor och barn. Invånarna livnär sig i dag huvudsakligen på skogsbruk, renskötsel, fiske och turism.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
sjöar, plats
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 20.06.2023