Porttipahta

Porttipahta, konstgjord sjö vid övre loppet av Kitisenjoki ca 70 km n. om Sodankylä kyrkby, ingår i regleringssystemet för Kemi älv. Påfyllningen av Porttipahta (vattenreserv 1 097 milj. m3), som vid lägsta vattenstånd (234 m ö.h) täcker 34 km2 och vid högsta vattenstånd (245 m ö.h.) 214 km2, inleddes 1970, sedan sammanlagt 3 450 m dammkonstruktioner byggts, bl.a. en omkring 570 m lång och 40 m hög jorddamm med plats för ett kraftverk. Kraftverket (fallhöjd 30 m, effekt 35 MW) ägs av Kemijoki Oy och färdigställdes 1981, då även Vuotso kanal, som förbinder Porttipahta med Lokka reservoar blev färdig.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011