Lucia

Lucia, ett kvinnligt helgon, som enligt legenden ljöt martyrdöden i staden Syrakusa på Sicilien ca 300. De tidigaste kända formerna av luciafirande i Svenskfinland infördes i slutet av 1800-talet med influenser från Sverige, då utan luciatåg och etablerad musikalisk inramning. För detta finns belägg från Svenska fruntimmersskolan i Åbo 1898, vidare förekom luciafirande vid Vörå folkhögskola 1913 och 1919 inleddes en luciatradition vid Högvalla husmodersskola. Luciafirandet i dess moderna utformning, luciatåget med den ljusprydda, vitklädda flickan, är en sed som utbildats främst under 1900-talet i föreningsregi. Till Finland kom detta bruk åter från Sverige i början av 1930-talet genom förmedling av Martha Lille. Tidskriften Allas Krönika ordnade ett offentligt luciafirande i Hfrs 1930 och 1931, och sistnämnda år kröntes en L. även i Vasa och Jakobstad. Traditionen dog därefter ut och återuppväcktes först efter andra världskriget, sedan tidningen Västra Nylands läsare 1947 utsett en Lucia. Detta var första gången en Lucia valdes på bred bas av bygdens eget folk. Ålands första Lucia kröntes 1944 i Mariehamn, och 1950 tog Borgåbladet initiativ till sin första ljusfest. Detta år inledde även föreningen Brage i Vasa en Luciatradition i samarbete med Vasabladet, och denna har sedan dess fortgått obruten.

Sedan 1950 har även en hela Svenskfinlands Lucia utsetts, en tradition som numera går under namnet Finlands Lucia, en registrerad titel med tillhörande luciamärke, vars försäljningsintäkter går tilll den årliga Luciainsamlingen för välgörande ändamål. Valet av Luciakandidater till själva röstningen utlyses i regel i början av oktober genom att allmänheten får skicka in presentationer av eventuella kandidater till Folkhälsan där en s.k. Luciamamma med stab koordinerar verksamheten. Till grundkriterierna hör, förutom god sångröst, att flickan själv har godkänt att ställa upp för uppgiften samt att hon bör vara fyllda 18 år, ogift och bosatt i Finland. I ungefär mitten av oktober tillträder sedan en luciajury på tre personer, som väljer ut tio av kandidaterna som går till val. En krönare, oftast en synlig finlandssvensk person, utses för kröningen som sedvanligt sker i Hfrs domkyrka på Luciadagen. Dagstidningen Hufvudstadsbladet (Hbl) tog 1949, då tillsammans med Samfundet Folkhälsan, initiativet till ett årligen återkommande luciatåg på Luciadagen i samband med omfattande välgörenhetsaktioner, främst till förmån för handikappade, men numera också till barnskydd. Från att i många år varit ett samarbete mellan Hbl och Samfundet Folkhälsan övertog den senare 1985 ansvaret för bl.a. luciaprogrammen och röstningsförfarandet och 1998 också det redaktionella arbetet, medan Hbl har fortsatt som huvudbevakaren i press och media. Grundproceduren har dock varit densamma genom åren: en ung flicka utses genom omröstning bland Hbl:s läsare till Lucia. Hon får därefter uppträda offentligt och besöka barnhem, ålderdomshem, sjukhus etc. I landets svensktalande trakter väljs numera även ett slags bygdelucior, vanligen kommunvis. Luciafirandet förekommer därutöver i skolor, föreningar o.s.v. Luciaseden har i viss mån spridits till helfinsk miljö, ofta introducerad av skolornas lärare i svenska.

Betydligt äldre är det firande som förr förekom i skolorna på Luciadagen (13/12), vilken (enligt 1724 års gymnasie- och skolordning) även var terminens avslutningsdag. De ljusfester åter som då firades hade närmast karaktären av kollektiva stadsjulfester, vilka i dagens samhälle har olika efterföljare, t.ex. förenings-, firma- och kyrkojulfester. (B. Lönnqvist: God Jul, 1992; Lyskraft: Finlands Lucia 50, red. M. Lindholm, 1999)

Svenskfinlands, senare Finlands Lucia 1950-2015
1950 Barbro Reihe 1983 Helena Ek
1951 Maj Ekman 1984 Barbro Hakalax
1952 Kerstin Klingberg 1985 Anne Alhainen
1953 Märta Cavonius 1986 Ulrica Hagback
1954 Ann-Mari Nybondas 1987 Nina Björkfelt
1955 Christina Holmberg 1988 Susanna Palin
1956 Gunnel Törnroos 1989 Eva-Maria Uppstu
1957 Leila Saxberg 1990 Petra Fagerholm
1958 Barbro Ahlroth 1991 Ingrid Biese
1959 Astrid Carlström 1992 Annalena Reinikainen
1960 Ingegerd Londén 1993 Catrine Karlsson
1961 Carita Norra 1994 Johanna Lindgård
1962 Ingeborg Spiik 1995 Katarina Nyqvist
1963 Betty Nyholm 1996 Jonna Ansa
1964 Ingrid Lindqvist 1997 Heidi Fager
1965 Christa Oinonen 1998 Katja Weckström
1966 Mona Bäckström 1999 Melina Renqvist
1967 Eivor Ahti 2000 Sofie Backman
1968 Charlotta Blomqvist 2001 Jessica Söderholm
1969 Gun-May Lundqvist 2002 Andréa Mattsson
1970 Christel Lindström 2003 Anna-Charlotta Thibblin
1971 Marianne Hellman 2004 Maria Brandt
1972 Ann-Christin Forsberg 2005 Marianne Ekqvist
1973 Maria Hagelstam 2006 Karolina Henriksson
1974 Bodil Ehn 2007 Frida Andersson
1975 Erica Aminoff 2008 Sonja Sjöblom
1976 Käte Nyberg 2009 Ellen Husberg
1977 Carita Forsblom 2010 Mirella Uddström
1978 Helena Pettersson 2011 Nora Peltola
1979 Nina Krause 2012 Julia Hanhikoski
1980 Jannike Danielsen 2013 Elin Andersson
1981 Ann-Lis Blomqvist 2014 Vanessa Eriksson
1982 Kira Ollonqvist 2015 Sonja Lehto


Lucia

Lucia. År 2002 valdes åländska Andréa Mattsson - som 2001 var Ålands Lucia - till hela Finlands ljusbärerska. Foto: Folkhälsan, H. Victorzon.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kristendom, högtider, jul, Lucia
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 13.12.2011
Uppdaterat 25.04.2016