Mathildedal

Mathildedal, f.d. järnbruk i Bjärnå vid Halikkoviken. Lorentz Creutz d.ä. erhöll 1686 privilegium på ett stångjärnsverk på platsen, som då hette Hummeldal, men tillståndet torde aldrig ha utnyttjats på grund av bristande tillgång på vattenkraft. Bergsrådet V.Z. Bremer anlade 1852 ett puddelverk där och ett valsverk 1857; anläggningarna kallade han Mathildedal efter sin andra hustru. Bruket övertogs 1879 av ett aktiebolag, som anlade gjuteri, mekanisk verkstad och snickeri samt inledde tillverkning av lantbruksmaskiner, vilken fortsattes fram till 1968. Järnverket slopades 1906. M. och Tykö bruk hade från 1916 gemensamma ägare.

Under 1980- och 90-t. har M. utvecklats till ett fritids- och turistcentrum. M. är en del av Meri-Teijos fritidscentrum, som årligen besöks av ca 100 000 turister. Den gamla bruksmiljön och platsens kulturhistoria utnyttjas i marknadsföringen och på orten finns bl.a. golfbana, gästhamn, konferenslokaler och restauranger. De gamla husen i bruksbyn har restaurerats och är idag semesterbostäder. Sex av brukets gamla fabriksbyggnader står ännu kvar, och 2003 fick de en ny ägare, som har börjat restaurera byggnaderna; målet är att M. åter ska bli ett levande samhälle, som ett centrum för olika hantverkare. I M. bor idag ca 70 inv. året om.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
järnindustri, bruk (industrier)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 20.06.2023